Medicijngebruik verhindert herstel bij acute klachten

Medicijngebruik + Herstel

Door de dosis, de werking en de meervoud van medicatie staat diezelfde medicatie de vermindering van klachten juist in de weg. In plaats van dat het verbetering van de lichaamstoestand bevordert. Op den duur blokkeert veelvuldig medicijngebruik de vitale lichaamsfuncties en ontstaan er nog meer klachten in plaats van minder. 

Het gaat hier vooralsnog over medicijngebruik bij niet-ernstige symptomen dan wel ziektevormen. Dit betekent dat het  gaat over toepassing van medicijnen voor acute, recidiverende  en soms chronische klachten. Het gaat hier dus niet over medicatie, die toegepast wordt bij bijvoorbeeld Parkinson- of kankerpatiënten. Deze zijn namelijk wel noodzakelijk om verergering te voorkomen en functionaliteit kunnen behouden. Dit geldt ook vaak voor overige chronische ziektes die tevens de vitaliteit van een mens bedreigen. Wèl is het heel goed mogelijk om deze patiënten te ondersteunen met acupunctuur. De praktijk heeft dit bewezen bij een 90-jarige Parkinsonpatiënt in het verleden en momenteel ondersteunt dit heel goed bij een borstkankerpatiënte.

Medicatie + Verergering van klachten

Medicatie kan enerzijds helpen symptomen te verminderen. Vaak echter blokkeren hogere doses en zwaardere medicjnen juist het herstel. En verzwakt het de functie van de vitale organen. De organen worden daardoor "lui" zodat de afhankelijkheid van medicijnen groter wordt omdat het eigen lichaam het niet meer doet. 

In de eerste plaats belast medicatie de maag. Daarom krijgen veel medicijngebruikers maagbeschermers (weer een medicijn dus). Vervolgens werkt het medicijn niet voldoende en moet de doses verhoogd of een zwaarder medicijn ingenomen worden. Waardoor de maag nog zwaarder belast wordt en hoogstwaarschijnlijk de doses aan maagbeschermers verhoogd moet worden. De spiraal beweegt zich naar beneden. 

Het vitale orgaan dat de maag moet ondersteunen in de verwerking van de niet-werkzame stoffen van het betreffende medicijn is de Milt. De Milt raakt bij langdurig en zwaar medicijngebruik uitgeput en kan haar functies (zie elders op de site) niet naar behoren uitvoeren. Er ontstaan klachten behorende tot het gebied van de Milt en Miltmeridiaan, naast de bestaande klachten. Uiteraard ontstaan hierbij ook maagklachten.

Eenzelfde verloop ontstaat doordat de Lever haar selecterende en reinigende functie over schadelijke en niet-schadelijke stoffen - die afkomstig zijn van de medicatie - veel vaker moet uitvoeren. Naarmate het medicijngebruik langer duurt [van 1 jaar tot meerdere jaren] zal ook de energie van de Lever uitgeput raken en ontstaan er in mindere of meerdere mate specifieke klachten die tot het gebied van de Lever en Levermeridiaan behoren. Naast de klachten van de Milt (+Maag) en de oorspronkelijke klachten.

Tot slot; de Nieren die tevens zwaar belast worden door de filteringsfunctie waarop continue aanspraak gemaakt wordt. Uiteindelijk (na jaren medicijngebruik) raken deze ook overbelast. Symptomen die tot het gebied van de Nieren en  Niermeridiaan behoren, komen erbij. Helaas is er dus een scala aan symptomen bijgekomen ten gevolge van het medicijngebruik en het is dan maar de vraag of het doel bereikt is. Namelijk: het bestrijden en verminderen van de oorspronkelijke klachten. Meestal is dit niet het geval.

 

 

logo donker

Locatie

Overveld 5b
3848 BT   Harderwijk

Contact

06 - 410 465 35