Emoties, Energiebanen en Organen

Zoals ik elders op de site vermeld heb, is er een relatie tussen de vitale organen, de emoties en mentale eigenschappen van de mens. Op deze pagina geef ik een opsomming van vijf bekende vitale organen en hun verbindingen. Hieruit blijkt ook wederom het driedimensionale dan wel het holistische aspect van de Chinese Geneeskunde. Acupunctuur wordt benaderd vanuit deze drie invalshoeken.

Een vierde aspect is het spirituele. Dit wordt in mijn praktijk niet zozeer benadrukt. Daarvoor zijn er echter andere disciplines binnen de alternatieve geneeswijze.

Vitaal Orgaan - Gekoppeld Orgaan - Emotie - Deugd [mentale kracht]

Een vitaal orgaan [Chinees=Zang] is een orgaan gevuld met bloed en belangrijk voor onze levensfuncties. Een hol orgaan [Chinees=Fu] heeft een opslag- dan wel een transporterende functie. In wezen hebben ze elkaar altijd nodig [hoewel in de westerse chirurgie de galblaas of de milt wel eens verwijderd worden]. Het vitale orgaan staat meer voor het emotionele dan wel de deugd. Zit je goed in je deugd dan is er voldoende Qi [energie] en zijn er weinig of geen blokkades.

 1. = nieren - blaas
 2. = lever - galblaas
 3. = longen - dikke darm
 4. = milt - maag
 5. = hart - dunne darm
 1. emotie = angst
 2. emotie = boosheid
 3. emotie = verdriet
 4. emotie = zorgen
 5. emotie = manie
 1. deugd = wilskracht
 2. deugd = visie, horizon
 3. deugd = correcte beoordeling
 4. deugd = structuur, overzicht
 5. deugd = vreugde, geluk

 • Voorbeeld I - De Nieren (Angst)

Als de nierenergie door stress, gejaagdheid, onrust en te weinig of te slecht slapen, dan wel door een combinatie van deze factoren verminderd of geblokkeerd wordt dan krijgt Angst de overhand. Deze emotie werkt omgekeerd weer negatief in op de specifieke energie van de nieren. De drempel voor het ontstaan van de emotie angst wordt daardoor ook weer lager. Men wordt sneller bang, er ontstaan meerdere vormen van angsten en men ziet overal 'leeuwen en beren' op de weg. De [innerlijke] onrust, gejaagdheid, slapeloosheid en stress nemen ook toe.

Er ontstaat een neerwaartse spiraal. Mogelijkheid tot herstel wordt moeilijk. Ook niet door medicijngebruik. Medicijngebruik vraagt namelijk tegelijkertijd om sterke[re] functionaliteit van de nieren in verband met hun filteringsfunctie. De energie die nodig is om deze functie naar behoren uit te voeren, is er niet. Binnen de acupunctuur reguleert de nierenergie ook bepaalde hartfuncties en speelt een belangrijke rol in vrouwelijke vruchtbaarheid en gerelateerde organen.

Psychosomatische klachten die ontstaan, al aanwezig zijn en verergeren, zijn:

 1. lage rugklachten [in al haar vormen]
 2. knieklachten
 3. concentratiestoornissen
 4. verminderd korte termijngeheugen
 5. tinnitus
 6. doofheid
 7. keelklachten
 8. hartritmestoornissen
 9. onvruchtbaarheid
 10. verstoorde menstruatie
 11. urinewegvernauwing
 12. blaasontsteking
 13. tandproblemen
 14. nierstenen
 • Voorbeeld II - De Milt (Zorgen)
 1. vochtopeenhoping; vooral in de enkels, onderbenen en rond het kniegewricht
 2. kleine spatadertjes en grote spataderen
 3. snel blauwe plekken
 4. drukkende hoofdpijn van binnenuit
 5. wattengevoel in het hoofd
 6. malende gedachtes
 7. langdradig in de communicatie
 8. chaotisch in het dagelijks functioneren
 9. moeilijk inslapen
 10. bleke tot witte huid
 11. mager
 12. diarree of te dunne ontlasting
 13. slaperigheid - loomheid
 14. zuchten - klagen
 15. zwaar lichaam
 16. zware vermoeide benen ['lood']
 17. koude ledematen
 18. regelmatige bloedingen [bloedneus bv.]
 19. vermindering van de smaak
 20. slechte eetlust - snel vol - verdraagt slechts kleine hoeveelheden voedsel

Voor verklaring van deze symptomen zie de Milt in categorie 'Nieuws'. Heeft u hierover korte vragen? Belt u gerust > 06-41046535/0341-881501.

 

 

logo donker

Locatie

Overveld 5b
3848 BT   Harderwijk

Contact

06 - 410 465 35