Fysiotherapie

Fysiotherapie (soms ook kinesitherapie genoemd) is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

Alle fysiotherapeuten in Nederland hebben minimaal de 4-jarige HBO-opleiding Fysiotherapie met succes afgerond, en zijn in het bezit van een BIG-registratie. Roy Pronk van Acupunctuur & Zo is ingeschreven in het BIG-register onder nummer 9040255404.

Sinds 1 januari 2007 is voor het bezoek aan een fysiotherapeut geen verwijzing van een huisarts of specialist meer nodig.

Behandelplan

Wanneer u voor een eerste fysiotherapie-consult langskomt wordt allereerst uitgebreid de tijd genomen om uw klachten te bespreken. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Op basis van uw klachtomschrijving en de uitkomst van het lichamelijk onderzoek wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld. Het is goed te beseffen dat fysiotherapie een ondersteunende rol speelt in uw genezing. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen herstel, geholpen door de oefeningen en behandelingen die fysiotherapie u bieden.

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt nog zeer beperkt vergoed binnen het basispakket van de zorgverzekering. Op de site van de Rijksoverheid staat een actueel overzicht in welke gevallen nog vergoedingen binnen het basispakket worden uitgekeerd.

In de meeste aanvullende verzekeringen worden een aantal fysiotherapiebehandelingen vergoed. Er bestaat per verzekeraar en verzekeringspakket veel verschil in het aantal behandelingen wat vergoed wordt, en de hoogte van de vergoedingen.

Acupunctuur & Zo heeft per 1 januari 2015 geen contracten voor fysiotherapie meer afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat facturen voor fysiotherapiebehandelingen niet meer rechtstreeks door ons kunnen worden ingediend bij de zorgverzekeraars. Wanneer u dus een fysiotherapiebehandeling bij ons ondergaat, dient u deze ter plaatse af te rekenen, waarna u de factuur zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar (e.e.a. afhankelijk van uw afgesloten zorgverzekering).

 

 

 

 

logo donker

Locatie HARDERWIJK

Overveld 5b
3848 BT   Harderwijk

Locatie BARNEVELD

Bellstraat 35
3771 AH Barneveld

Contact

06 - 410 465 35