Acupunctuur

acupunctuurpunten m

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde, die is gebaseerd op een holistische benadering van de mens. Bij acupunctuur worden dunne, steriele wegwerpnaalden op specifieke punten op het lichaam aangebracht. Deze acupunctuurpunten bevinden zich op de energiebanen (meridianen) in het lichaam. Door de manier waarop de naalden worden ingebracht, wordt de energiestroom in deze meridianen beïnvloedt. Het gevolg is dat de acupuncturist de energiestromen in het lichaam kan reguleren, waardoor een betere doorstroming van energie naar de organen ontstaat (Qi) en de organen beter doorbloed raken (Xue). Deze organen krijgen hierdoor een verbeterde orgaanfunctie, waardoor het lichaam beter in staat is om lichamelijke problemen zelf te bestrijden.

Lees meer

Fysiotherapie

Fysiotherapie (soms ook kinesitherapie genoemd) is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie.

Alle fysiotherapeuten in Nederland hebben minimaal de 4-jarige HBO-opleiding Fysiotherapie met succes afgerond, en zijn in het bezit van een BIG-registratie. Roy Pronk van Acupunctuur & Zo is ingeschreven in het BIG-register onder nummer 9040255404.

Sinds 1 januari 2007 is voor het bezoek aan een fysiotherapeut geen verwijzing van een huisarts of specialist meer nodig.

Behandelplan

Wanneer u voor een eerste fysiotherapie-consult langskomt wordt allereerst uitgebreid de tijd genomen om uw klachten te bespreken. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Op basis van uw klachtomschrijving en de uitkomst van het lichamelijk onderzoek wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld. Het is goed te beseffen dat fysiotherapie een ondersteunende rol speelt in uw genezing. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen herstel, geholpen door de oefeningen en behandelingen die fysiotherapie u bieden.

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt nog zeer beperkt vergoed binnen het basispakket van de zorgverzekering. Op de site van de Rijksoverheid staat een actueel overzicht in welke gevallen nog vergoedingen binnen het basispakket worden uitgekeerd.

In de meeste aanvullende verzekeringen worden een aantal fysiotherapiebehandelingen vergoed. Er bestaat per verzekeraar en verzekeringspakket veel verschil in het aantal behandelingen wat vergoed wordt, en de hoogte van de vergoedingen.

Acupunctuur & Zo heeft per 1 januari 2015 geen contracten voor fysiotherapie meer afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat facturen voor fysiotherapiebehandelingen niet meer rechtstreeks door ons kunnen worden ingediend bij de zorgverzekeraars. Wanneer u dus een fysiotherapiebehandeling bij ons ondergaat, dient u deze ter plaatse af te rekenen, waarna u de factuur zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar (e.e.a. afhankelijk van uw afgesloten zorgverzekering).

 

 

Ooracupunctuur

ooracupunctuurpuntenOoracupunctuur is een moderne ontwikkeling binnen de acupunctuur. Het principe van de ooracupunctuur is het herstellen en genezen met de oorschelp als werkterrein. Medisch spreekt men van auriculotherapie (auricula = oor).

De oorsprong is Chinees, maar Dr. Paul Nogier, een Franse arts, was de eerste die een uitgebreide studie heeft gemaakt van de verbanden tussen aandoeningen, organen en punten op het oor. De ooracupunctuur dankt zijn populariteit aan de soms spectaculaire en snelle resultaten.

De toepassing van ooracupunctuur vindt plaats binnen de behandeling lichaamsacupunctuur en hier wordt geen extra tarief voor berekend.

Lees meer

Shiatsu

shitazu

Shiatsu (acupressuur) betekent letterlijk vingerdruk en is van oorsprong een traditionele Japanse massagevorm die haar wortels heeft op het Japanse platteland. Door de eeuwen heen hebben wetenschappers, artsen en psychologen theoretisch en praktisch (empirisch) onderzoek gedaan naar de effecten van deze massagevorm. Deze therapie is later - net zoals de Chinese acupunctuur - onderbouwd met de Meridiaantherapie (de leer der energiebanen), en na de Tweede Wereldoorlog verweven met Westerse geneeskunde doordat Amerikaanse medici - in het toen door de Amerikanen bezette Japan – hun interesse toonden voor deze therapievorm. Zij voegden hun Westerse theoretische kennis en hun behandelingstechnieken vanuit de chiropractie aan deze therapie toe.

Lees meer

Moxa-therapie

moxasigaar

Moxa-therapie is een oud onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunst. Moxa, ofwel bijvoetkruid (artemisia vulgaris) heeft een verwarmende werking. Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Het ruwe kruid kan in torentjes op de huid geplaatst worden, of een sigaar van moxa kan boven de huid of tegen een acupunctuurnaald gehouden worden, als aanvulling op een acupunctuurbehandeling. Moxa wordt gebruikt om de acupunctuurpunten te verwarmen. De warmte van de moxa dringt diep door tot in de acupunctuurpunten en zal daar de energiestroom (Qi) stimuleren.

 

Lees meer

 

 

logo donker

Locatie HARDERWIJK

Overveld 5b
3848 BT   Harderwijk

Locatie BARNEVELD

Bellstraat 35
3771 AH Barneveld

Contact

06 - 410 465 35